Inovatívne verejné obstarávanie

Inovatívne verejné obstarávanie

Inovatívne verejné obstarávanie vnímmame ako komlexný súhrn nástrojov a postupov, ktorý zabezpečí, aby proces verejného obstarávania, alebo firemného nákupu prebiehal rýchlejšie, transparentnejšie a s nižšími nákladmi. Základom inovatívneho verejného obstarávania je elektronizácia procesov verejného obstarávania. Náš skúsený tím ponúka osvedčené softvérové nástroje  ako aj svoje znalosti a schopnosti pri ich nasadzovaní v podmienkach zákazníka. Výsledkom je komplexná časová aj nákladová optimalizácia fungovania celého verejneho obstarávania v organizácii.

Riešenia pre inovatívne verejné obstarávanie a firemný nákup

Ponúkame osvedčené komplené softvérové riešenia pre inovatívne verejné obstarávanie:

  • Riadenie procesov verejného obstarávania vo vnútri organizácie vrátane plánovania verejného obstarávania, zberu a špecifikácie požiadaviek na verejné obstrávanie - eProcurement
  • Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní vrátane vysvetľovania a elektronického predkladania ponúk.
  • Elektronické aukcie - systém spĺňajúci náležitosti podľa Zákona č. 343/2015 Z. z.

Služby pre inovatívne verejné obstarávanie a firemný nákup

Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa procesu verejného obstarávania :

  • Odborné služby verejného obstarávania a obstarávania - uskutočnenie celého procesu verejného obstarávania na kľúč
  • Konzultačné služby týkajúce sa využitia softvérových nástrojov a informačných technológií vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe
  • Elektronické zverejňovanie a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní ako služba
  • Elektronické aukcie ako služba
  • Poradenské služby týkajúce sa elektronizácie procesov týkajúcich sa obstarávania vo vnútri osganizácie - plány, zber požiadaviek, príprava špecifikácií
  • Vývoj softvéru pre verejné obstarávanie podľa požiadaviek zákazníka
  • Odborné školenia, workshopy a konzultácie

Comments are closed