Inovatívne verejné obstarávanie

Inovatívne verejné obstarávanie

Inovatívne obstarávanie vnímame ako komplexný súhrn elektronických nástrojov a postupov, ktorý zabezpečí, aby proces verejného obstarávania, alebo firemného nákupu prebiehal rýchlejšie, transparentnejšie a s nižšími nákladmi.

Základom inovatívneho verejného obstarávania je elektronizácia procesov verejného obstarávania, využitie umelej inteligencie a moderných analytických nástrojov. Náš skúsený tím ponúka osvedčené softvérové nástroje  ako aj svoje znalosti a schopnosti pri ich nasadzovaní v podmienkach zákazníka. Výsledkom je komplexná časová aj nákladová optimalizácia fungovania celého procesu obstarávania v organizácii od plánovania po sledovanie plnenia.

Riešenia pre inovatívne verejné obstarávanie a firemný nákup

Ponúkame osvedčené komplené softvérové riešenia pre inovatívne verejné obstarávanie:

 • Riadenie procesov verejného obstarávania vo vnútri organizácie vrátane plánovania verejného obstarávania, zberu a špecifikácie požiadaviek na verejné obstrávanie - eProcurement.
 • Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní vrátane vysvetľovania a elektronického predkladania ponúk.
 • Elektronické aukcie prevádzkované na systéme spĺňajúci náležitosti podľa Zákona č. 343/2015 Z. z.
 • Umelá inteligencia nám pomáha s analýzou ponúk a s odhaľovaním konfliktu záujmov.

Služby pre inovatívne verejné obstarávanie a firemný nákup

Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa procesu verejného obstarávania:

 • Odborné služby verejného obstarávania a obstarávania - uskutočnenie celého procesu verejného obstarávania na kľúč.
 • Konzultačné služby týkajúce sa využitia softvérových nástrojov a informačných technológií vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe.
 • Elektronické zverejňovanie a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní ako služba.
 • Elektronické aukcie ako služba.
 • Poradenské služby týkajúce sa elektronizácie procesov obstarávania vo vnútri osganizácie - plány, zber požiadaviek, príprava špecifikácií.
 • Vývoj softvéru pre obstarávanie a verejné obstarávanie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Odborné školenia, workshopy a konzultácie.

Elektronické nástroje pre uchádzačov

Uchádzačom odporúčame využiť služby portálu Verejné súťaže, na ktorom nájdu informácie o zákazkach vyhlásených na rôznych portáloch, ako je vestník UVO, EKS, eZakazky a z rôznych ďalších zdrojov, ako sú napríklad weby verejných obstarávateľov.

Verejné súťaže

Comments are closed.